Skip to content

Privacyverklaring

Inleiding:

Wij schoonheidssalon Yvonne Dusseljee nemen jouw privacy zeer serieus en zullen de informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken , en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je hierin lezen over jouw rechten met betrekking tot deze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacyverklaring te lezen. Voor nadere vragen over deze verklaring kun je contact opnemen met info@yvonnedusseljee.nl

Wie is de schoonheidssalon Yvonne Dusseljee?

Schoonheidssalon Yvonne Dusseljee is een éénmanszaak gevestigd te Castricum aan de M.L. Kinglaan 28, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer; NL 087446327B01.
Yvonne Dusseljee is de verwerkingsverantwoordelijke tav de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hoe gebruikt schoonheidssalon Yvonne Dusseljee jouw gegevens?

Hieronder een overzicht van de doeleinde waarvoor de schoonheidssalon persoonsgegevens over jouw verwerkt. Daarbij is aangegeven welke gegevens voor welk specifiek doel worden gebruikt, wat de juridische grondslag is om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang deze gegevens door Yvonne Dusseljee worden bewaard.

Dienstverlening

Doeleinde; Beheer van bestelling
Gegevens; NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, email adres, klantnummer, telefoon nummer, betaling gegevens, accountnummer, bestellingsnummer.
Grondslag; Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn; Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
Doeleinde; Facturatie
Gegevens; NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, email adres, klantnummer, telefoon nummer, betaling gegevens, accountnummer, bestellingsnummer,
Grondslag; Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn; Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
Doeleinde; Verlenen van de dienstverlening
Gegevens; NAW-gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
dossiergegevens, gegevens die tijdens de dienst worden gegenereerd,
email adres
Grondslag; Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn; Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Marketing

Doeleinde; Nieuwsbrief
Gegevens; Naam, NAW-gegevens, email adres, bestelgeschiedenis, Interesse in een product
Grondslag; Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn; Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Facebook

Doeleinde; Promoten website en artikelen
Gegevens; Facebook netwerk ( zie privacy van Facebook )

Website

Doeleinde; Website analytics
Gegevens; Ip-adres, locatie, zoekresultaten
Grondslag; Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn; Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevens bescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan;

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij schoonheidssalon Yvonne Dusseljee over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt ingezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Schoonheidssalon Yvonne Dusseljee. Je kunt verzoeken dat Yvonne Dusseljee je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast , onder voorwaarden, het recht om de schoonheidssalon Yvonne Dusseljee te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Yvonne Dusseljee of een derde plaats vindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevens Overdracht.
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Yvonne Dusseljee te verkrijgen. Yvonne Dusseljee zal deze verstrekken in een gestructureerde vorm. Op deze manier kun je je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
• De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Bv aan Salonized zie privacy-statement
• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en de schoonheidssalon Yvonne Dusseljee

Het kan zijn dat Schoonheidssalon Yvonne Dusseljee verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij bv op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement gewijzigd worden?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Schoonheidssalon Yvonne Dusseljee je gegevens gebruikt dan kun je een e-mail sturen naar info@yvonnedusseljee.nl

Winkelwagen
Back To Top